Slovo ředitele

Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace je zřizován Jihomoravských krajem a sídlí na adrese Jarošova 2267/1, 695 01 Hodonín.

První děti se do Dětského domova v Hodoníně umístily již v lednu 1932. V roce 2022 nás čeká velká oslava 90. let od fungování tohoto výchovného zařízení.

Dětský domov v Hodoníně zabezpečuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let, popřípadě může v dětském domově pobývat i mladý dospělý do dovršení 26 let, který se soustavně připravuje na své budoucí povolání formou denního studia a sepíše s ředitelem smlouvu.

Kapacita zařízení je 24 dětí a v současné době je plně obsazena.

Děti dochází do škol mimo dětský domov, taktéž jejich zájmové aktivity jsou převážně realizovány v organizacích v Hodoníně.

Cílem péče o děti v dětském domově je zabezpečit jim všestranný rozvoj jejich osobnosti, získání nejvyššího možného stupně vzdělání, připravit je na život ve společnosti, naučit je sociální dovednosti potřebné pro jejich postupné osamostatnění a to formou individuálního přístupu ke každému dítěti dle jeho potřeb.

V dětském domově jsou vybudovány 3 samostatné byty a 1 garzoniera pro mladé dospělé.

O děti se stará 17 členný tým obětavých pracovníků, z toho 11 pedagogů. Zařízení zabezpečuje nepřetržitý provoz.

Školní rok 2019/2020 byl zejména pro všechny zaměstnance i děti dětského domova velmi náročný z důvodu hygienických opatření a uzavření škol v březnu 2020.

Dětský domov v Hodoníně je specifický také tím, že má vlastního canisterapeutického psa. Canisterapie má v dětském domově dlouholetou tradici a je prováděna ředitelem již od roku 2000. 

I když byl školní rok 2019/2020 velmi specifický a náročný na výchovnou práci všech zaměstnanců, úspěšně jsme jej zvládli především díky obrovskému pracovnímu nasazení všech. Proto patří všem zaměstnancům velké poděkování. 

V Hodoníně 18. 09. 2020                                                                  Mgr. Vlastimil Kluďák