Canisterapie

Tato terapie se uplatňuje v situacích, kdy jiné metody léčby selhaly. Je to způsob terapie využívající pozitivní působení psa na zdraví člověka. Pomáhá řešit psychické i duševní problémy.

V Dětském domově v Hodoníně má tato terapie nezastupitelné místo. Začala cíleně probíhat v roce 2004 s  fenkou zlatého retrívra Adélkou. V roce 2012 převzala po ní štafetu fenka téhož plemene Leontýna.

Canisterapie je prováděna jak v dětském domově, tak i v dalších zařízením v Hodoníně.  Více o canisterapie je možné zjistit z fotografií ve fotoalbu.

Vzájemné pohlazení a štěstí

Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny (canis = latinsky pes).

Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se musí starat, a tak se lépe srovnají se ztrátou rodičů.

V ústavech pro mentálně a fyzicky postižené pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování.

U dětí se canisterapie nejčastěji využívá při práci v logopedii, rehabilitační praxi, u sluchově a mentálně postižených dětí. U autistů může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.

Canisterapie se také uplatňuje jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. Canisterapie zná tyto formy: aktivace, terapie, edukace a krizová intervence.

Metoda a její účinky

 

Canisterapie má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka. Vliv je tedy zásadně dvojí – psychosociální a fyziorehabilitační. Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.) ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.). Formou terapie – po stanovení si cíle s klientem – lze úzce spolupracovat s logopedem, fyzioterapeutem, pedagogem, psychologem, ergoterapeutem, gerontologem, psychoterapeutem, zdravotním personálem atd.

Canisterapii lze úspěšně zařadit do okruhu sociální rehabilitace. Vykonavatel této činnosti však musí mít kompetence v oblasti kynologie a etologie psa i sociálních dovedností (komunikace s lidmi, empatie, zvládání krizových situací, náhled do psychologie člověka, znalost diagnóz zejména cílové skupiny, kterou psem ovlivňuje apod.).

Zdroj textu: wikipedie: odkaz – zdroj – autor. 

Neděle 17. dubna roku 2016 byla pro Leontýnu významným dnem. 

V Padělském Mlýně v Lipově pod hlavičkou Canisterapeutického sdružení Jižní Morava z.s. úspěšně zvládla canisterapeutické zkoušky a tak může i nadále pokračovat v canisterapii.
Na fotografii se svým páníčkem canisterapeutem Mgr. Vlastimilem Kluďákem.
Canisterapie, Dětský domov Hodonín